foodpanda ขยายพื้นที่บริการสู่เชียงใหม่

กรุงเทพ 13 มีนาคม 2557 – foodpanda ผู้นําด้านการตลาดออนไลน์สําหรับการจัดส่งอาหารยินดีที่จะแจ้ง ว่า เราได้ขยายพื้นที่ให้บริการไปยังเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง Road Runner การร่วมมือกับ Road Runner delivery service นั้นทําให้เรานําเสนออาหารหลากหลายย่ิงขึ้นและเพื่อตอบ โจทย์สําหรับความพึงพอใจของลูกค้าโดยขยายพื้นท่ีให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ณ ปัจจุบันน้ีเรามี ร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านท่ีเปิดให้บริการและหลากหลายระดับราคาตามความต้องการของลูกค้า เช่น W by Wanlamun, Sachi, Mexican Grill, Mix Restaurant, 3 Little Pigs, Subway, Chez Marco, Mike’s Pizza & Sam Yan Seafood และอีกมากมาย ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมและส่ังอาหารได้ที่ www.foodpanda.co.th โดยเลือกพ้ืนที่เชียงใหม่และกรอกพื้นท่ีสําหรับจัดส่ง ร้านอาหารท่ีสามารถส่งได้ใน พื้นท่ีน้ันๆก็จะแสดงข้ึนมาและสามารถส่ังอาหารได้โดยใช้เวลากดเพียงไม่ก่ีคลิก นอกจากน้ีลูกค้ายังสามารถ สั่งอาหารผ่านทางแอปท่ีมีสําหรับทั้ง Android และ iOS

foodpanda Thailand Co- Founder / MD Mr. Alexander Felde กล่าวว่า;
“ผมยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงอีกขั้รนหน่ึงของการพัฒนาของเรา foodpanda ประเทศไทย ตอนนี้เราได้ร่วมมือ Foodpanda ยังคงยืนหยัดท่ีจะนําอาหารที่ดีที่สุดเพื่อส่งสู่ตลาดออนไลน์ทั่วโลก โดย foodpanda ได้เริ่ม
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2555 foodpanda ยังดําเนินการอํานวยความสะดวกในการบริการสั่งอาหารเพื่อ ลูกค้าในประเทศไทย รวมไปถึงการนําเสนออาหารหลากหลายมากมายชนิด โดยสามารถสั่งได้ทั้งทาง
ออนไลน์และผ่านแอปกับ Road Runner บริษัทที่ดําเนินการจัดส่งที่ใหญ่ท่ีสุดของเชียงใหม่ Road Runner มีกลยุทธ์ที่ดีมากในการทํางานทั้งในด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทที่มีประสบการณ์และบันทึกมาตลอดสองปีที่ผ่านมาในเชียงใหม่ไอเดียที่ว่าการร่วมมือกันระหว่างสองบริษัทโดยมุ่งเน้นไปที่การไปถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้คน ในเชียงใหม่
เกี่ยวกับ foodpanda
ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 และมีแบรนด์ในเครืออีกแบรนด์คือ hellofood ได้ก้าวมาเป็นผู้นําด้านการสั่ง อาหารออนไลน์ในมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก foodpanda นําเสนอตลาดออนไลน์สําหรับทุกๆความ หลากหลายของลูกค้า โดยมีโกลบอลแอปเพื่อลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้จากทั้วทุกมุมโลก แอปนี้ถูกดาวน์ โหลดไปแล้วมากกว่า 500,000 ครั้ง
foodpanda เปิดให้บริการที่ อินเดีย ไทย อินโดนีเชีย ปากีสถาน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน บังคลา เทศ คาซัคสถาน รัสเซีย โปแลนด์ ยูเครน ฮังการี โรมาเนีย สาธารณรัฐเช็ค สโลวาเกีย บัลแกเรีย โครเอเชีย บลาซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี โคลัมเบีย เปรู ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน ไนจีเรีย อูกานด้า โมรอคโค เคนย่า กานา เซเนเกิล ไอเวอรี่โคส ระวันดา เซอเบีย เลบานอน อาเซอไปจัน อัลจีเรีย และแทสมาเนีย ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.foodpanda.com และ www.foodpanda.com/press
พบกับเราได้ที่: www.foodpanda.co.th | iOS and Android apps | facebook: foodpandathailand |WeChat: foodpandathailand | twitter: foodpanda_th
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
Ruskie Cleaver
โทร: +66 80 608 9116
อีเมล: r.cleaver@foodpanda.com

Related Posts