Lego the Movie

13 มีนาคม 2557, FineDay Creative Organizer ได้จัดงานฉายภาพยนตร์รอบพิเศษให้กับสื่อมวลชนและแขกรับเชิญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยได้จัดฉายหนังในรูปแบบ 3D ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็ก สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าร่วมชมทั้งบรรดาผู้ปกครองและบุตรหลานที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ภาพยนตร์เรื่อง Lego The Movie เข้าโรงฉายแล้วทั่วเชียงใหม่วันนี้

ลงชื่อรับตั๋วหนังที่หน้าโรงภาพยนตร์

Lego the Movie

Lego the Movie

Lego the Movie

ถ่ายรูปกันสนุกสนาน

เรื่องย่อ ภาพยนตร์เรื่อง Lego The Movie

 

ฝากความคิดเห็น ...