ครบรอบ 20 ปี HQ PaperMaker

HQ PaperMaker ครบรอบ 20 ปีหลังจากการจัดตั้งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537 และได้ขยายการตลาดไปทั่วโลกภายใต้ชื่อ HQ PaperMaker เพื่อเป็นผู้นำด้านกระดาษสาที่เป็นใิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Related Posts