สถาปนิกล้านนา ’57 โชว์เหนือ


พบกับนิทรรศการวิชาชีพสถาปนิก ภายใต้ชื่อ “โชว์เหนือ” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและจัดแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรมสู่สาธารณะชน พบกับการแสดงผลงานการออกแบบของชาวเหนือ สถานที่จัด รวมไปถึงการออกแบบอย่างเหนือชั้น ระหว่างวันที่ 17 – 19 ม.ค. ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต


Relate Posts :