สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอเชิญร่วมชมงานการแสดง แสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ชมการแสดงแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่สุดตระการตา ขบวนแห่อลังการช้างไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้าน และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ชมฟรีตลอดงาน! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 829 329, 054 829 333 และ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ 053 276 140-2

สำหรับตารางงานและข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปชมได้ที่เวปไซต์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ

ฝากความคิดเห็น ...