Press Thank You Party โดยแสนสิริ

บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดงานขอบคุณสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ในงานขอบคุณสื่อประจำปี 2556 ณ โรงแรมศาลาล้านนาเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา


Press Thank You Party โดยแสนสิริ

Press Thank You Party โดยแสนสิริ

Press Thank You Party โดยแสนสิริ

Press Thank You Party โดยแสนสิริ


Press Thank You Party โดยแสนสิริ

Press Thank You Party โดยแสนสิริ

Press Thank You Party โดยแสนสิริ

Press Thank You Party โดยแสนสิริ

Press Thank You Party โดยแสนสิริ

 

Relate Posts :