โครงการทำดีเพื่อพ่อ จับใจใส่ล้อ ณ เจเจมาร์เก็ต

“โครงการทำดีเพื่อพ่อ จับใจใส่ล้อ” แด่คลินิคทางใจ วัดเจ็ดยอดวัดอารามหลวง เพื่อกองทุนดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ขาดที่พึ่ง ณ ตลาดจริงใจ (JJ Market) เมื่อวันพุธที่ 4 – 6 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

Related Posts