“การศึกษา” ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับอนาคตของเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะการเรียนรู้      ทั้งด้านวิชาควบคู่ไปกับการอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม  สำหรับประเทศไทยมาตรฐานด้านการศึกษา ยังไม่เกิดความทัดเทียมกัน  ด้วยสภาพสังคม ภูมิประเทศ และ การคมนาคม ในปัจจุบัน พบว่าอุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านทุนการศึกษา การเดินทาง รวมถึง ความรู้ของครอบครัว ระหว่าง โรงเรียนในเขตชุมชนเมือง และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารยังมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างมาก โดยเฉพาะการขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การขาดแคลนบุคลากรครู ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนหรือผู้เรียนโดยตรง ทั้งยังส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการทำงานของครูผู้สอนอีกด้วย

          สำหรับ “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน  มาอย่างต่อเนื่องสานต่อนโยบายในเรื่องการส่งเสริมด้านการพัฒนาการศึกษา ภายใต้โครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง86 ฝัน 86 โรงเรียน” แต้มฝันเติมรอยยิ้มให้น้องๆเยาวชน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา   อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม2556

            โครงการ   “โรบินสันสานฝันให้น้อง86 ฝัน 86 โรงเรียน” เป็นโครงการต่อเนื่อง  ซึ่งปีแรก   จัดขึ้นเมื่อปี 2551 เพื่อตอบแทนสังคมและสนับสนุนโครงการ  “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน              เขียนจดหมายบอกเล่าถึง สิ่งที่พวกเขาต้องการเติมรอยยิ้ม ให้กับ โรงเรียน ให้กับเพื่อนๆ และมอบเป็น      ของขวัญให้กับโรงเรียนอันเป็นที่รักของพวกเรา  และโรบินสัน ก็จะนำจดหมายเหล่านั้นมาพิจารณา   และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนฯ ในด้านต่างๆ จำนวน 86 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยในปีแรก มีเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาค ส่งจดหมายถ่ายทอดความยากลำบาก บอกความต้องการ     ที่พวกเรายังไม่มี พร้อมบอกเล่าความฝันในสิ่งที่ตนเองและเพื่อนๆ อยากได้ มามากมาย ไม่ว่าจะเป็น  การขาดแคลนอาคารเรียน , การขาดแคลนสารานุกรม ทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ, การขาดแคลนเครื่องทำน้ำเย็น, การขาดแคลนโต๊ะเรียน, การขาดแคลนโรงอาหารที่ถูกหลักอนามัย

และในปีการศึกษา 2556 นี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ เดินหน้าโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง   86 ฝัน 86 โรงเรียน” ต่อยอดให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการอย่างยั่งยืน   ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ซึ่งได้มีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ส่งจดหมายเข้ามาชิงทุนกว่า 30 โรงเรียน โดยคณะกรรมการของสาขา ภาคส่วนการศึกษาและสื่อมวลชนทุกแขนง   ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร  สำหรับเขตภาคเหนือจำนวน 5 โรงเรียน  ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรงเรียนจากทั่วประเทศกว่า 2,000 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  ได้รับงบสนับสนุนด้านการศึกษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเติมเต็มด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ และยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทยให้ได้มาตราฐานทัดเทียมมากยิ่งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป  โดยถือเป็นหนึ่งในปณิธานการตอบแทนสังคมแบบยั่งยืนของ “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน”

            โดยมีคุณวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.เชียงใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด และ  คุณสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเชียงใหม่ ร่วมมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับผู้อำนวยการของทุกโรงเรียนในเขตภาคเหนือเป็นผู้รับมอบ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบทุน

1.โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม             สิ่งที่ต้องการสนับสนุน      ซ่อมแซมอาคารเรียน

2.โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น     สิ่งที่ต้องการสนับสนุน       ซ่อมแซมอาคารเรียน

3.โรงเรียนบ้านแม่วาก                                สิ่งที่ต้องการสนับสนุน      อุปกรณ์การเรียน

4.โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ                                 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน        เครื่องกรองน้ำ

5.โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด                          สิ่งที่ต้องการสนับสนุน     อุปกรณ์การเรียน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ # โทร. 053-203640 ต่อ 562  E-Mail : RBS-MarketingChiangMai@robinson.co.th
กนิษฐา(ต้อม) 086-195-5516 / มยุรี(รี) 081-603-8949 / ธนวัฒน์(ดอน) 082-482-0257

ฝากความคิดเห็น ...