งานเปิดร้านอย่างเป็นทางการของร้าน Tom N Tom Coffee

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ กับร้าน Tom N Toms Coffee  สาขาที่ 432 ของโลก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ พรอมเมนาดา จุได้ 153 ที่นั่ง และห้อง meeting ส่วนตัว 3 ห้อง เปิดให้บริการ 09.00 – 23.00 น. ทุกวัน

Related Posts