เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเผยข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกเสือโคร่งขาว” รับประเพณียี่เป็ง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมเปิดตัวและตั้งชื่อให้กับสมาชิกใหม่ทั้งสามว่า “ยี่เป็ง,วันเพ็ญ,เด่นเดือน” ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับสมาชิกใหม่ “ลูกเสือโคร่งขาว” จำนวน ๓ ตัว เพศเมีย โดยเกิดจากพ่อจิมมี่ และแม่พลอย เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี โดยอยู่ ระหว่างการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีพร้อมมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงจะนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความน่ารัก ณ ห้อง Photo Corner สมาชิกลูกเสือโคร่งขาวที่เกิดในครั้งนี้นับเป็นเสือขาวตัวที่ 19 ,20,21 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเป็นการเพาะพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติได้สำเร็จ

ซึ่งในคอกนี้เกิดจากพ่อพันธุ์ที่เป็นทายาทของจ้าวจิ้นและลี่เจิน สองเสือขาวทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน และแม่พันธุ์จากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพยายามรักษาความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมของสมาชิกลูกเสือขาวที่เกิดใหม่ในแต่ละคอกเอาไว้ สำหรับสมาชิกลูกเสือขาวทั้งสามตัวนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งชื่อลูกเสือตัวที่ ๑ ว่า “ยี่เป็ง” ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งชื่อลูกเสือขาวตัวที่สองว่า “เดือนเพ็ญ” และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ตั้งชื่อเสือขาวตัวสุดท้ายว่า “เด่นเดือน” เพื่อต้อนรับประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๖ ประเพณีสำคัญของชาวเชียงใหม่ที่สร้างชื่อให้นักท่องเที่ยวจากนานาประเทศหลั่งไหล

เข้ามาสัมผัสความงดงามของศิลปะชาวล้านนา ผ่านประเพณีอันดีงามนี้อย่างมากมาย ซึ่งในปีนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนนักท่องเที่ยวลอยกระทงขนมปัง ที่จะแปรรูปสู่การเป็นอาหารปลา ให้นักท่องเที่ยวได้อิ่มบุญอิ่มใจ และเป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมตามประเพณีโดยปลอดภัยจากการเล่นพลุดอกไม้ไฟ ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ ๑๔-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ๐๕๓-๙๙๙๐๐๐

ฝากความคิดเห็น ...