อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปลูกข้าวแปลงแรก ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเตรียมจัดแสดงในงานเทศกาลชม

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้มีการปลูกข้าว ที่บริเวณแปลงนาของสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 โดยการปลูกข้าวในครั้งนี้เป็นการนำงานทดลอง “การปลูกข้าวต้นเดียว” ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นต้นแบบในการแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิต โดยข้าวที่ใช้ในครั้งนี้ คือ สายพันธุ์สันป่าตอง 1 และคาดว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนมกราคม 2557สำหรับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ยังมีความน่าสนใจอีกมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม อาทิ ตัวอย่างของการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท การผลิตผักในโรงเรือนและไม้ผลตามหลัก GAP การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า เช่น ไก่ประดู่หางดำ ไก่กระดูกดำ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ฯลฯ สามารถมาดูได้ที่งานเทศกาลชมสวน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

Related Posts