นิทรรศการ/กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม ที่ CMU ART CENTER

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึง 6 ธันวาคม 255630th November 2013till  6th December2013

“ มหกรรมการเต้น นานาชาติ”การแสดงศิลปะการเต้น และการแสดงแขนงอื่นพร้อมการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการโดย มูลนิธิ เพื่อนศิลปะตารางรายละเอียดการแสดง และ การสัมนา

ตรวจสอบได้ทาง www.facebook.com/CMUartcenter

“ International Dance Festival ”: 2013An International Dance and Performance Festivaland workshop Workshop and performance schedule

will be on www.facebook.com/CMUartcenter

ณ ห้องแสดงงานชั้น 1ด้านหลังและ โรงละครThe 1st floorback gallery and Auditorium

4  – 18  ธันวาคม 25564th –  18thDecember20113

“ นิทรรศการแสดงศิลปะกรรมร่วมสมัย “โดย นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาทัศนศิลป์ภาควิชาภาคพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                        “ Contemporary Arts Exhibition “By  Master’s  student faculty of Fine Art CMU

ณ ห้องแสดงงานชั้นสองด้านหน้า และ ด้านหลังห้องประชุมเล็ก  และ บริเวณด้านหลัง โรงละคร 2nd floor front and back gallery Annex room 1st floor and The garden behind Auditorium

30  พฤศจิกายน 2556, 2 ธันวาคม 2556,1 – 4 ธันวาคม 255630th  November 20132nd December 2556,1st  – 4th  December 2556

“ การตัดสินผลงาน BAM สืบสานล้านนา นำคุณค่าสู่สังคมไทย ”โดยคณะวิจิตรศิลป มช. และ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพานิชย์จำกัดตัดสินผลการประกวด 30 พฤศจิกายน 2556มอบรางวัล  2 ธันวาคม 2556จัดแสดงผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ และ ผู้ได้รับรางวัล 1 – 4 ธันวาคม 2556

“ BAM THAI LANNA  ARTS COMPITITION “ By Faculty of Fine Art CMU and BAMAward Decision on 30th  November 2013Awards ceremony  on  2nd  December 2013Exhibition on view 1st  – 4th   December 2013

ณ ห้องแสดงงานชั้น 1ด้านหลังThe 1st floorback gallery

13 – 27  ธันวาคม 255613th  –  27th December2013

นิทรรศการแสดงผลงาน การประกวดศิลปกรรมเยาวชน ปตท. และกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 28โดย บริษัท ปิโตเลียงแห่งประเทศไทย

The 28th  PTT Youth of the Northern under the heading “The power of Natural ” By PTT

ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า และ ด้านหลังThe 1st  floorFront and back gallery

10 พฤศจิกายน 255610thNovember2013

“The 14th Charity Bazaar”การจำหน่ายสินค้ามือสอง โดยสมาคมญี่ปุ่น จังหวัดเชียงใหม่ รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด เพื่อสมทบทุนแก่ สภากาชาดไทยเวลา 8.00 น. – 13.00 น.

“The 14th Charity Bazaar”A Charity Bazaar By Chiang Mai Japanese Association The benefit from this event will donate Red Cross Chiang Mai At 8.00 am. – 1 pm.

ณ ลานจอดรถParking Lot

8 ธันวาคม  25568th December2013

“ การแสดงนาฎยศิลป ”โดย โรงเรียนสอนการแสดงแสงดาวรอบเวลา 14.30 น. และ 17.30 น.

“ Dance and Performance ”By Sang Dao Dance and performance school At 2.30 pm. And 5.30 pm.

ณ โรงละครCMU Art Center Auditorium

13 – 15 ธันวาคม 255613th – 15th December2013

“ ละครเล่นใหญ่ครั้งที่ 1 “โดย เล่นใหญ่โปรดักชั่น ดำเนินการโดย ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 13 ธันวาคม 2556 รอบเวลา 19.00 น. – 20.30 น.วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556 รอบเวลา 16.00 น. – 17.30 น.และ รอบเวลา 19.00 น. – 20.30 น.

“ LEN YAI ON STAGE “By LEN YAI PRODUCTIONDecember 13th ,  At 7.00 pm. – 8.30 pm.December 14th  – 15th ,First section  4.00 pm. – 5.30 pm.Second section 7.00 pm. – 8.30 pm.

โรงละครCMU Art Center Auditorium

21 ธันวาคม  255621st December 2013

การแสดงคอนเสิร์ต เชียงใหม่ ไอบีลีฟ และ สมอลรูม คอนเสิร์ตโดย เชียงใหม่ ไอบีลีฟ และ สมอลรูม คอนเสิร์ต

Chiang Mai I Believe + Small Room ConcertBy Chiang Mai I Believe and Small Room

ลานจอดรถParking Lot

หอศิลป์  เปิดทำการ วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

ปิดทำการทุก วันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

CMU ART CENTER Opens on Tuesday to Sunday  from 09.00 am. To 5.00 pm.

Close on Monday and National’s holidays

December we close on 5th, 10th and 31st  2013

Related Posts