สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนร่วมทำข่าว โครงการ NBTC Campus Tour 2013 หัวข้อ Cyber Security : คิด ก่อน คลิก “รู้ทัน มหันตภัยปลายนิ้ว” ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการบรรยายและการเสวนาจาก กสทช. 2 ท่าน ได้แก่ รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และ คุณสุภิญญา กลางณรงค์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้ยังมี อ้น เดอะ สตาร์ 9 เยาวชนคนเก่ง มาร่วมมอบความบันเทิงพร้อมสาระด้วย

ฝากความคิดเห็น ...