ต้อนรับสายการบิน Jin Air จากเกาหลีบินตรงสู่เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพีธีต้อนรับสายการบิน Jin Air อย่างประทับใจ ณ บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ด้วย

สายการบิน  Jin Air เปิดบริการเที่ยวบินขนาด 180 ที่นั่ง เส้นทาง อินซอน-เชียงใหม่ มีตารางการบินปกติ มายังจังหวัดเชียงใหม่ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวประเทศเกาหลีที่นิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยมีเป้าหมายที่จังหวัดเชียงใหม่มากขขึ้นอย่างต่อเนื่องRelate Posts :