งานเปิดตัว เศรษฐสิริ สันทราย วันที่ 24 ตุลาคม 2556

งานเปิดตัว “เศรษฐสิริ สันทราย” โครงการบ้านเดี่ยวแห่งแรกจากแสนสิริในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สะท้อนกลิ่นอายของโมเดิร์นล้านนาอย่างเต็มเปี่ยม โดยมี คุณสุริยะ วรรณบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและการตลาด บริษัท แสนสิริ จ่ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมเปิดบ้านตัวอย่างให้เข้าเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก ในวันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 เป็นต้นไป ณ โครงการเศรษฐสิริ สันทรายRelate Posts :