วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เผยถึงการเตรียมการรองรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556

ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) เปิดเผยถึง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ 1- 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มีความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว จึงขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เดินทางร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นี้ให้มากที่สุด

 ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ สามารถเข้ามาได้ทางประตูทางเข้าที่ 1 หน้าบริเวณเสาธง และสำหรับแขกวีไอพี สื่อมวลชน แนะนำประตูทางเข้าที่ 5  โดยในเบื้องต้นมีประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในบริเวณการจัดประชุมฯ เป็นที่เรียบร้อย

ฝากความคิดเห็น ...