วันที่ 18 ตุลาคม 2556 พล.อ.พิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรี  ให้เกียรติมอบรางวัลบุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการแห่งปี 2013 แก่ ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ในการมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2013 ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า สำหรับรางวัลที่ได้รับนี้นับเป็นอีกรางวัลที่สร้างชื่อเสียงแก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556  หรือรางวัลกินรี  นับว่าสิ่งที่ได้ทุ่มเทมากว่า 3 ปี ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาอย่างต่อเนื่องนั้น  ได้รับผลที่คุ้มค่าและสร้างภาคภูมิใจให้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นอย่างมาก  และเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการ

ฝากความคิดเห็น ...