ดร.เดิร์ก วีเบอร์ อารยะธรรมโสภณ ประธานสมาคมเพื่อนไทยเยอรมัน ประเทศเยอรมนี และนายวุฒิพงศ์ อารยะธรรมโสภณ นายกสมาคมเพื่อนไทยเยอรมัน เป็นประธานจัดการแถลงข่าว งานกาลาดินเนอร์ Let’s Celebrate an extravagant Charity Night เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเป็นประธานงาน กาลาดินเนอร์ Let’s Celebrate an extravagant Charity Night ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานแถลงข่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอิมพีเรียล 4 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เมื่อเร็วๆ นี้

ฝากความคิดเห็น ...