จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชน คว้ารางวัลยอดเยี่ยม จาก Lonely Planet Traveller

นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังโหวตให้เมืองเชียงใหม่ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยม ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ หรือ Best Destination for Culture Experience จากการจัดประกวด Lonely Planet Traveler Destination Awards ๒๐๑๓ โดย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ได้เข้ารับรางวัล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่ศูนย์กลางแห่งล้านนาไทยในอดีตแม้นจะผ่านกาลเวลามากว่า ๗๑๗ ปี บรรพบุรุษและชาวเชียงใหม่ยังร่วมสืบทอดรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง ได้สร้างบ้านแปงเมือง ทำให้ก่อเกิดโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เก่าแก่มากมาย เช่น เวียงกุมกาม เวียงท่ากาน เมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยกำแพงและคูเมือง เชียงใหม่ยังมีความหลากชาติพันธุ์ วิถีชีวิตชุมชนต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด อาหารการกินที่มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ของตนเองที่เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาสัมผัสเมืองเชียงใหม่จำนวนมากแต่ละปี ทำให้นิตยสาร Lonely Planet Traveler นิตยสารท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคัดเลือกให้เมืองเชียงใหม่ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมยอดเยี่ยมด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ หรือ Best Destination for Culture Experience จากการจัดประกวด Lonely Planet Traveler Destination Awards ๒๐๑๓ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ได้รับรางวัลประเภท Destination Awards คือ ชุมชนบ้านแม่กำปอง ได้รางวัล Best Home stay in Thailand ซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณไม้เฉพาะถิ่น นกประจำถิ่น สมุนไพร สัตว์ป่า น้ำตก ศักยภาพด้านวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา และรางวัลยอดเยี่ยมด้านสปาในประเทศไทย (Best Destination Spa in Thailand) คือ โอเอซีล สปา ดังนั้นรางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องหมายรับประกันว่าเชียงใหม่เป็นเมืองน่าเที่ยวและมีศักยภาพพร้อมในทุกด้านและมีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่เคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกเป็นอันดับ ๒ จากนิตยสาร Travel&Leisure นิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ๒๐๑๐ และเมื่อปี ๒๐๑๑ เชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นให้เป็น ๑ ใน ๑๐ ของเมืองน่าเที่ยวจากวารสารท่องเที่ยว Lonely Planet ทั้งยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนอกจากนี้ ยังติด ๑ ใน ๓ อันดับของแหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มวัยเกษียณมีความต้องการเดินทางเข้ามาพักมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากเว็บไซต์ International Living.com และที่สำคัญในปีนี้สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยม แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจังหวัดด้านวัฒนธรรม

ปัจจุบันเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศ ศูนย์กลางงานหัตถศิลป์และเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และน่าลงทุน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ จำนวนนักท่องเที่ยว ๕.๖ ล้านคน เป็น ๖.๕ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ จาก ๔๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๕๓,๐๐๐ ล้านบาท

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า รางวัลต่างๆ ที่ได้รับหลายๆ รางวัลที่ผ่านมานับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ทุกคนและเป็นผลมาจากความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ และจะส่งผลให้การท่องเที่ยวของเชียงใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป และในปีนี้ เชียงใหม่ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ๑๒ รางวัล และรางวัลเชิดชูเกียรติมัคคุเทศก์ดีเด่น ๑๐ รางวัล จาก ททท. ดังนั้น เพื่อร่วมกันเชิดชูและร่วมภาคภูมิใจ ททท.จึงได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว พร้อมกับการแถลงข่าวกิจกรรมเปิดฤดูท่องเที่ยวเชียงใหม่ (Check in Chiang Mai To High Season) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ศกนี้

Related Posts