ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2556

มีกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นหลายแห่งทั่วบริเวณเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ รอบคูเมือง ข่วงประตูท่าแพ ข่วงประตูช้างเผือก
ข่วงประตูเชียงใหม่ ข่วงประตูสวนดอก ตามแจ่งคูเมือง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา สะพานนวรัฐ สะพานเหล็ก โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำปิง กิจกรรมที่น่าสนใจของประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ได้แก่ มหัศจรรย์โคมไฟแสงสีแห่งรัตติกาลยี่เป็ง ขบวนแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ ๒๒ ไนท์บาซาร์ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) การประกวดขบวนแห่กระทงเล็ก (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ขบวนแห่โคมไฟยี่เป็งกลางลำน้ำปิง มหัศจรรย์โคมไฟเชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม มหัศจรรย์โคมไฟล้านนาเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล มหัศจรรย์โคมไฟสวัสดีอาเซียน มหัศจรรย์โคมไฟ12 นักษัตรแฟนตาซี มหัศจรรย์โคมไฟโขลงช้างแฟนตาชี มหัศจรรย์ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ ประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ เขาวงกต ต๋ามผางปะตี้ดบูชาพระเจดีย์ การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ มีกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นหลายแห่งทั่วบริเวณเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ รอบคูเมือง ข่วงประตูท่าแพ ข่วงประตูช้างเผือก

ข่วงประตูเชียงใหม่ ข่วงประตูสวนดอก ตามแจ่งคูเมือง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา สะพานนวรัฐ สะพานเหล็ก โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำปิง กิจกรรมที่น่าสนใจของประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ได้แก่ มหัศจรรย์โคมไฟแสงสีแห่งรัตติกาลยี่เป็ง ขบวนแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ ๒๒ ไนท์บาซาร์ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) การประกวดขบวนแห่กระทงเล็ก (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ขบวนแห่โคมไฟยี่เป็งกลางลำน้ำปิง มหัศจรรย์โคมไฟเชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม มหัศจรรย์โคมไฟล้านนาเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล มหัศจรรย์โคมไฟสวัสดีอาเซียน มหัศจรรย์โคมไฟ12 นักษัตรแฟนตาซี มหัศจรรย์โคมไฟโขลงช้างแฟนตาชี มหัศจรรย์ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ ประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ เขาวงกต ต๋ามผางปะตี้ดบูชาพระเจดีย์ การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่

Related Posts