นิทรรศการ Destination Chiang Rai จัดโดย สมยศ หาญอนันทสุข ร่วมกับขัวศิลปะ เชียงราย เป็นการนำผลงานของศิลปินรวม 4 ชาติ คือ ไทย – เยอรมัน – อิตาลี – บัลกาเรีย ซึ่งเป็นศิลปินหญิง และชายรวม 11 คน ศิลปินต่างชาติทั้งหมดใช้ชีวิตหรือเคยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ร่วมกับศิลปินไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดต่างๆในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ Destination Chiang Rai เพราะทุกคนใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างๆกัน และมุ่งนำผลงานมาจัดแสดงร่วมกันที่ ขัวศิลปะ ของเชียงรายผลงานที่เลือกเข้ามาจัดเสนอในนิทรรศการ เป็นผลงานแขนงต่างๆ คือ ภาพเขียนสีน้ำมัน ภาพเขียนสีน้ำ ภาพลายเส้น ภาพถ่าย วีดีโอ ศิลปะสื่อผสม และผลงานดีไซน์ ศิลปินทั้งหมดที่มาร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นศิลปินวัยต่างๆ มีตั้งแต่วัย 30 ต้นๆ จนไปถึงวัย 70 ปี ซึ่งจะมีรายชื่อและรายละเอียดย่อๆเรียงตามวัยตามนี้

Eberhard Fichter (เอเบอร์ฮาด ฟิกเต้อร์)ศิลปินชาวเยอรมัน วัย 70 ปี ทำงานลายเส้นและภาพถ่ายและเป็นนักสะสมงานศิลปะ ในนิทรรศการจะเป็นผลงานภาพถ่ายชุด Bunker ที่ริมหาด นอร์มังดี ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย สงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ทางสงคราม ที่ยังเก็บไว้ให้คนในยุค ต่อๆไปได้เห็นกัน สมยศ หาญอนันทสุขวัย 63 ปี เดิมทีเป็นคนกรุงเทพฯ หลังจากจบอณุปริญญาที่ ม.ศิลปากร แล้วได้รับทุนการศึกษาจาก รัฐบาลเยอรมันไปเรียนต่อที่เมืองมิวนิค และใช้ชีวิตทำงานศิลปะอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาร่วม   42 ปี จะนำภาพเขียนสีน้ำมัน มาร่วมแสดงในนิทรรศการ

อุดม อุดมศรีอนันต์วัย 57 ปี เป็นศิลปินที่ได้รับรางวัลต่างๆและ่มีชื่อเสียงทางด้านดีไซน์ของประเทศไทย เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทPlanet 2001 จบปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร จะนำภาพเขียนและงานดีไซน์เฟอร์นิเจอร์มาร่วมในนิทรรศการ

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์วัย 54 ปี เป็นชาวปัตตานี แล้วไปศึกษาศิลปะที่กรุงเทพฯ จบปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม ม.ศิลปากรหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตทำงานศิลปะอยู่กรุงเทพฯนานนับสิบปี ปัจจุบันมาตั้งรกรากอยู่ที่เชียงใหม่ ไทวิจิต เป็นที่รู้จักกันในวงการศิลปะ ในฐานะของจิตกร นักตกแต่ง ดีไซน์ และนักเขียนภาพประกอบหนังสือในนิตยสารต่างๆ ในนิทรรศการจะมีผลงานจิตรกรรมของเขามาร่วมให้ชม

Antonello Bulgini (อันโตเนลโล่ บุลจีนี่)เสียชีวิตอย่างกระทันหันไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาในขณะที่เขาเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในกรุงโรม อิตาลี่ ด้วยวัย 50 ปี เขาเป็นชาวอิตาลีทางตอนใต้ เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองมิวนิค และจบการศึกษาทางศิลปะที่สถาบันศิลปะของเมืองมิวนิค หลังจากที่อยู่มิวนิคได้ 8 ปีก็อพยพไปใช้ชีวิตทำงานศิลปะอยู่ที่กรุงโรม แล้วเสียชีวิตที่นั่น ในนิทรรศการจะมีภาพเขียนสีน้ำมันบนกระดาษมาจัดให้ชม

Valio Tchenkov (วาลิโอ เช็งคอฟ)วัย 47 ปี เป็นศิลปินชาวบัลกาเรีย จบการศึกษาที่สถาบันศิลปะของเมืองมิวนิค แล้วใช้ชีวิตทำงานศิลปะอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้ ผลงานของเขามีหลายรูปแบบ ในนิทรรศการนี้จะมีงาน วีดีโอและภาพเขียนสีน้ำมันบนกระดาษมาร่วมแสดง

Sybille Rath (ซีบิลเล่อ ราท)ศิลปินหญิงชาวเยอรมันวัย 43 ปี จบการศึกษาที่สถาบันศิลปะของเมืองมิวนิค เกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองมิวนิค ทำงานภาพเขียนและปฏิมากรรม ในนิทรรศการจะนำภาพเขียนมาแสดง

พรเทพ ชิดพงวัย 37 ปี เกิดที่สุพรรณบุรี ปัจจุบันใช้ชีวิตทำงานศิลปะอยู่ที่อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นศิลปินอิสสระที่ไม่เคยศึกษาจากสถาบันใดๆ ในนิทรรศการจะมีงานที่ทำด้วยสีสเปรย์ สีน้ำและลายเส้น มาร่วมแสดง โคมศิลปินวัย 36 ปี เป็นชาวนครศรีธรรมราช จบการศึกษาศิลปกรรมจากคณะวิจิตรศิลป ม.เชียงใหม่แล้วไปใช้ชีวิตทำงานศิลปะและดีไซน์เสื้ออยู่กรุงเทพฯ  จะนำผลงานสีน้ำมาร่วมในนิทรรศการ

วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูรศิลปินหญิงไทยที่ไปจบการศึกษาศิลปะด้านสื่อผสมที่เมือง เบรเม่น เยอรมนี หลังจากจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร ปัจจุบันกลับมาเป็นอาจารณ์สอนศิลปะที่ ม.ศิลปากรจะนำผลงานสื่อผสมมาร่วมในงาน

พิชยะ คุณวัฒน์วัย 32 ปี จบการศึกษาศิลปะจากมหาวิทยวลัยกรุงเทพ ปัจจุบันใช้ชีวิตทำงานศิลปะอยู่กรุงเทพฯจะมีภาพเขียนของเขามาร่วมแสดง

——————————————————————————————

ขัวศิลปะ เป็นหอศิลปะที่ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวรวมแรงกันของศิลปินชาวเชียงรายกว่าร้อยคน ซึ่งมาร่วมกัน ลงทุน และหาทุนมาก่อสร้างอาคารเพื่อจะได้มีที่จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมทางศิลปะให้กับศิลปิน ชาวเชียงรายเอง และในบางโอกาสก็จะมีนิทรรศการเชิญจากที่อื่นๆเข้ามาจัดเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงให้กับชาวเชียงรายได้เห็นกัน ดั่งชื่อของ­­­ ขัวศิลปะ ซึ่งเป็นภาษาทางเหนือ แปลว่าสะพานศิลปะ

 

ฝากความคิดเห็น ...