เทศกาล ไทย – ญี่ปุ่น ณ ตลาดจริงใจ มาร์เก็ต


เทศกาล ไทย – ญี่ปุ่น ณ ตลาดจริงใจ มาร์เก็ต ในวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ภายในงาน มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาร่วมงาน และมีการแสดง วัฒนธรรม ไทย กับ ญี่ปุ่นให้ชม มี อาหารไทย และญี่ปุ่นให้เลือกซื้อมากมาย


Relate Posts :