ททท. จัดพิธีมอบให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ททท. จัดพิธีมอบให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ แจ้งว่าพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๙ หรือ รางวัลกินรี ทั้งหมด ๑๒ รางวัล   ใน ๖ ประเภท โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ๓ รางวัล   รางวัลดีเด่น ๙ รางวัล  ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในวันศุกร์ที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชั้น ๑ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และกำหนดจัดทุก   ๒ ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๙ ทำให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไทยได้ตื่นตัวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและบริการกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ  ซึ่งรางวัลที่สำคัญนี้ได้รับการรับรองจากองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของมาตรฐาน ทั้งในเวทีท่องเที่ยวระดับประเทศและเวทีนานาประเทศ  ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ทั้งบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และรายการนำเที่ยว เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพร้อมในเรื่องสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและบริการระดับ Premium ซึ่งปีนี้จังหวัดลำปาง ได้รับ ๒ รางวัลและจังหวัดเชียงใหม่ได้ ๑๐ รางวัล ดังนี้

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว  คือ

รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปาง


รางวัลดีเด่น (ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  จังหวัดลำปาง

รางวัลดีเด่น(แหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้)

คือ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รางวัลดีเด่น (ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการความบันเทิง)

คุ้มขันโตกและปางช้างแม่สา


ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปาแอนด์ รีสอร์ท
รางวัลดีเด่น ได้แก่ โอเอซิสสปา ชีวาสปา วิมานสปาเชียงใหม่ ลานนาคำสปา

ประเภทรายการนำเที่ยว

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ Rock the Gibbon

ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
รางวัลดีเด่นโรงแรมบูติค ได้แก่

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซค์ สปา รีสอร์ท

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า ททท.ยังให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล เช่น เชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศในราคาพิเศษ อีกทั้งกำหนดให้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของ ททท.ทั้ง Media Fam Trip หรือ Agent Fam Trip  นอกจากนี้จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และแผ่นพับต่าง ๆ ของ ททท. อีกทั้งรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลจะปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ของ ททท. เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น และที่สำคัญ ททท.คาดหวังว่ารางวัลกินรีจะกระตุ้นให้วงการท่องเที่ยวไทย มีการพัฒนาในแนวทางที่ชัดเจนและร่วมเปิดมิติใหม่สู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป

 

Relate Posts :

*nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine*nap 2022 We are Back! เชียงใหม่อากาศเริ่มจะเย็นแล้ว มาเที่ยวเชียงใหม่ต้นเดือนธันวาคมนี้ ชวนมาชมเที่ยวงาน *nap  (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) ครั้งที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 งาน *nap (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) เว้นว่างไป 1 ปี เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิด-19 และปีนี้ งาน *nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มร้านค้าย่านถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1, โครงการ One Nimman และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ […]

Arr

November 30, 2022

เชิญชวนนักเรียนเยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ “ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้” งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ พบกับ…   นิทรรศการทางวิชาการ   เวทีแสดงความสามารถ   การประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการ เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่    นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกอนาคต    นิทรรศการส่งเสริมสัมมาชีพระหว่างเรียน    การแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา  งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    กิจกรรมWorkshop ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรมและอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุ “ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย”      เนื่องด้วยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษ ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน […]

โปรเหนือ pronuea

July 29, 2022

กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน รับสมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชน 7สาขา อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สแกนสมัครกิจกรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

aum

June 16, 2022

BaanBaan.co จับมือ ReviewChiangmai เปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ เว็บไซต์เพื่อคนหาบ้าน บุกตลาดภาคเหนือ ดันศักยภาพด้วย Property Tech

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineBaanBaan.co เว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในภาคอีสาน ประกาศจับมือ ReviewChiangmai ร่วมเปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดันศักยภาพด้วย Property Technology พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ BaanBaan.co เปิดตัวเมื่อต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จัดตั้งโดยบริษัท Createder บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นด้วยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัยพ์และคนที่สนใจภาคอีสานเป็นอย่างดี สำหรับ ReviewChiangmai คือผู้สร้างสรรค์ และส่งมอบ Content สู่ผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มกว่า 1.3 ล้านคน จึงมีความเชี่ยวชาญ รู้ลึกเรื่องเชียงใหม่ เข้าใจ insight คนภาคเหนือเป็นอย่างดี เป็นอีกช่องทางที่จะเข้ามาช่วยในการเข้าถึง คนหาบ้าน และกระจายข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือให้มากขึ้น พัฒนาโดยทีม GoGo Digital ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และรับดูแลการตลาดให้กับ Startup ในเชียงใหม่ กว่า 5 แบรนด์ การจับมือของ […]

romchut

November 19, 2021

NIA เปิดตัวสำนักงานภาคเหนือ ผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดสำนักงานภาคเหนือ NIA Northern Regional Connect เดินหน้าต่อยอดการผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นจังหวัดศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อทำหน้าที่เป็น System Integrator ในการเชื่อมโยงส่วนราชการท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และชุมชน โดยจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่น เทศบาล มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือ อว.ส่วนหน้า ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับภูมิภาค รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. คือ ต้องการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน และการนำเอาองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่พร้อมจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ภูมิภาคให้พร้อมเติบโตและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ […]

โปรเหนือ pronuea

September 15, 2021