ททท. จัดพิธีมอบให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ททท. จัดพิธีมอบให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ แจ้งว่าพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๙ หรือ รางวัลกินรี ทั้งหมด ๑๒ รางวัล   ใน ๖ ประเภท โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ๓ รางวัล   รางวัลดีเด่น ๙ รางวัล  ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในวันศุกร์ที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชั้น ๑ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และกำหนดจัดทุก   ๒ ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๙ ทำให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไทยได้ตื่นตัวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและบริการกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ  ซึ่งรางวัลที่สำคัญนี้ได้รับการรับรองจากองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องของมาตรฐาน ทั้งในเวทีท่องเที่ยวระดับประเทศและเวทีนานาประเทศ  ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ทั้งบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และรายการนำเที่ยว เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพร้อมในเรื่องสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและบริการระดับ Premium ซึ่งปีนี้จังหวัดลำปาง ได้รับ ๒ รางวัลและจังหวัดเชียงใหม่ได้ ๑๐ รางวัล ดังนี้

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว  คือ

รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ จังหวัดลำปาง


รางวัลดีเด่น (ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ)

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  จังหวัดลำปาง

รางวัลดีเด่น(แหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้)

คือ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รางวัลดีเด่น (ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการความบันเทิง)

คุ้มขันโตกและปางช้างแม่สา


ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปาแอนด์ รีสอร์ท
รางวัลดีเด่น ได้แก่ โอเอซิสสปา ชีวาสปา วิมานสปาเชียงใหม่ ลานนาคำสปา

ประเภทรายการนำเที่ยว

รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ Rock the Gibbon

ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
รางวัลดีเด่นโรงแรมบูติค ได้แก่

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซค์ สปา รีสอร์ท

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า ททท.ยังให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล เช่น เชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศในราคาพิเศษ อีกทั้งกำหนดให้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของ ททท.ทั้ง Media Fam Trip หรือ Agent Fam Trip  นอกจากนี้จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และแผ่นพับต่าง ๆ ของ ททท. อีกทั้งรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลจะปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ของ ททท. เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น และที่สำคัญ ททท.คาดหวังว่ารางวัลกินรีจะกระตุ้นให้วงการท่องเที่ยวไทย มีการพัฒนาในแนวทางที่ชัดเจนและร่วมเปิดมิติใหม่สู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป

 

Relate Posts :