ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย

IN PROGRESS 2013 EXHIBITION
โดยนักศึกษาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 4 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 – 30 กันยายน 2556
โดยจะมีพิธีเปิด วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์)

ฝากความคิดเห็น ...