เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่องานว่า Wine Club Project 2 by Wine Factory งานไวน์ดีๆ สำหรับคนรักไวน์ ณ ร้าน Wine Factory โครงการปันนาเพลส ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 6

ฝากความคิดเห็น ...