อิมพีเรียลชาบู ชาบู

สุกี้สไตล์ญี่ปุ่น  หลากหลายอาหารบุฟฟเฟ่ต์ พร้อมเสริฟคุณด้วยผักสดปลอดสาร

เพียง 320 บาท

เปิดทุกวัน 17.30 – 23.00 น.

ณ ห้องอาหาร  อิมพีเรียลชาบู ชาบู  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

ฝากความคิดเห็น ...