เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานสัมมนาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ TEDxChiangMai 2013 ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานสัมมนาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ TEDxChiangMai 2013 ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556

โดยในครั้งนี้เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สามารถจัดงาน TEDxChiangMai ได้ในระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ธีมในการจัด TEDxChiangMai ครั้งนี้ คือ Smart Societies โดยจะเชิญวิทยากรจากหลากหลายวงการ ทั้งผู้ที่มีแนวความคิดด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ผู้ประกอบการ นักพัฒนาเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักออกแบบ เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 300-500 คน ซึ่งจะเป็นงานที่น่าตื่นเต้นและจับตามองอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง www.tedxchiangmai.com

พร้อมกันนี้เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (CMCC) ยังได้จัดการมอบรางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Award หรือ CDA) ซึ่งในปีนี้จัดเป็นปีที่สอง (CDA 2013) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสนับสนุน ยกย่อง และประชาสัมพันธ์การออกแบบที่ดีมีคุณภาพ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบต่อบุคคลทั่วไปหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ในเชียงใหม่ รวมทั้งประกาศให้ผู้อื่นเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผลงานการออกแบบที่น่าสนใจเช่นกัน สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง www.creativechiangmai.com

Related Posts