นิทรรศการ/กิจกรรม เดือนกันยายน 2556

“การแสดง ของเด็กและเยาวชนกลุ่มละครสร้างสรรค์”

วันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. – 15.30น.

ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“นิทรรศการ “ศิลปกรรมคณาจารย์ ภาควิชา ภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม”


โดย คณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์  จิตรกรรม  และประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปี 2556

วันที่ 6-27 กันยายน 2556  บริเวณห้องแสดงงานชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การแสดงดนตรี “พันทาง… อย่างไทย ลูกกรุง 1.5”

       โดย กลุ่มอนุรักษ์เพลงไทยลูกกรุง ร่วมกับ ชมรมนาฏศิลป์และดนตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่14 -15 กันยายน 2556, รอบแสดงเวลา 14.00น. และ 18.00 น.

ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอนิทรรศการฯ โทรศัพท์ / โทรสาร  053-218280  , 053-944830

โปรดติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/CMUartcenter

Relate Posts :