ตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมจัด “มหกรรมรักษาความปลอดภัยสัญจร โครงการตาสับปะรด” โดยมี พลตำรวจตรี  อรรถสิทธิ์ จิตรพันธุ์ ผู้บังคับการยุทธศาสตร์ ตำรวจภูธรภาค 5 และ พันตำรวจโทกฤษณะ พลนาค รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าวเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเปิด ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และรับฟังเสวนาสถานการณ์ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) เพื่อสร้างกระแสความตระหนักแก่ประชาชนให้ระมัดระวังถึงภัยทางสังคม และมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี คุณธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3, คุณศรายุทธ์ อภิญญาวัชรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ, คุณพิมพ์พรรณ แสงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ และคุณคมสัน สุวรรณอัมพา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวด้วย ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ฝากความคิดเห็น ...