คุณแม่ทานฟรี มื้อนี้อิ่มไม่อั้น….! Mother’s Day Special

Mother’s Day Special

เพียง 320 บาท ต่อ 1 ท่าน

มา 4 ฟรี… คุณแม่

วันแม่ปีนี้ชวนคุณแม่มาอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ติ่มซำที่ ห้องอาหารจีนโกลด์ลิฟ

ฟรีทันทีสำหรับคุณแม่  1 ท่านเมื่อมาตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

พร้อมรับมาลัยคุณแม่และถ่ายรูปครอบครัวร่วมกัน


 10 – 12 สิงหาคม 2556

ติ่มซำมื้อกลางวัน 11.00 – 14.30 น.

ห้องอาหารจีนโกลด์ลีฟ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

Enjoy The Gold Leaf Dimsum Buffet with 4 people

and a free meal for your mother.


Buffet including complimentary garland and photograph.

10 – 12 August 2013

Lunch Buffet 11.00 – 14.30 hrs.

At The Gold Leaf Chinese Restaurant.

Relate Posts :