ททท. เชียงใหม่ จัดโครงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหา : แม่ลูกผูกพัน ชว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ ๑๒ สิงหา : แม่ลูกผูกพัน ชวนกันเที่ยววัด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว จำนวน ๒๐ คู่  เส้นทาง อิ่มบุญ อุ่นใจ ไป ๓  เวียงในจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง พร้อมกิจกรรมสานสายใยแห่งรักระหว่างแม่ลูก ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป/กลับ เชียงใหม่ – กรุงเทพ – เชียงใหม่

นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ ๑๒ สิงหา : แม่ลูกผูกพัน ชวนกันเที่ยววัด  จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาล ในลักษณะท่องเที่ยวแบบครอบครัว เส้นทาง อิ่มบุญ อุ่นใจ ไป ๓  เวียง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ ททท. เชียงใหม่ได้จัดนำร่อง ใน ๓ จังหวัดไปแล้ว ดังนั้น เพื่อต่อยอดและตอกย้ำความเป็นอัตลักษณ์ของล้านนา จึงจัด ๑๒ สิงหา : แม่ลูกผูกพัน ชวนกันเที่ยววัด ขึ้น โดยเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และมีพิธีสืบชะตาหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว จังหวัดลำพูน ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดจามเทวีและอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี –วัดมหาวัน พร้อมกิจกรรมนั่งรถรางชมเมือง จังหวัดลำปาง ได้แก่ วัดพระธาตุลำปางหลวง  วัดพระแก้วดอนเต้า และชมการแสดงช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อีกทั้ง กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยแห่งรัก ทั้งนี้ โดยร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ในลักษณะเป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ในลักษณะไป /กลับ วันเดียว One Day Trip สำหรับแม่ลูก ทั้งนี้จัดเป็นรางวัลในราคาพิเศษเพียงคู่ละ ๕๙๙ บาท รับจำนวนจำกัด One come One Serve

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า โครงการดังกล่าวนอกจากกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นโครงการที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัว และเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ๐ ๕๓๒๗ ๖๑๔๐ – ๒ หรือที่สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่  ๐๘ ๓๕๖๔ ๑๑๑๘  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Related Posts