ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

วันนี้ (19 ก.ค. 56) คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการเขต ศูนย์การค้าฯ คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าของร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ถวายเทียนพรรษา แด่พระสงฆ์เพื่อจำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 จำนวน 3 วัด ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดศรีสุพรรณ วัดเจดีย์หลวง และวัดเจ็ดยอด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทำบุญในวันเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ให้คงอยู่ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สิริรัตน์ จันทร์พิลา (เก็ท) โทร. 0-5399-9199 ต่อ 1308 / 08-1531-8787 โทรสาร 0-5399-9122 Call Center 0-2635-1111

E-Mail: jusirirat@cpn.co.th / pr.ho@cpn.co.th Website: www.centralplaza.co.th.

 

ฝากความคิดเห็น ...