ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

วันนี้ (19 ก.ค. 56) คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการเขต ศูนย์การค้าฯ คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าของร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ถวายเทียนพรรษา แด่พระสงฆ์เพื่อจำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 จำนวน 3 วัด ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดศรีสุพรรณ วัดเจดีย์หลวง และวัดเจ็ดยอด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทำบุญในวันเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ให้คงอยู่ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สิริรัตน์ จันทร์พิลา (เก็ท) โทร. 0-5399-9199 ต่อ 1308 / 08-1531-8787 โทรสาร 0-5399-9122 Call Center 0-2635-1111

E-Mail: jusirirat@cpn.co.th / pr.ho@cpn.co.th Website: www.centralplaza.co.th.

 

Related Posts