นายสุภกิตติ์ พลจันทร ผอ.ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าว

นายสุภกิตติ์  พลจันทร ผอ.ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อสวก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายสุภกิตติ์  พลจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับคณะชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อสวก ณ ชุมชนบ้านเหมืองกุง โดยทางผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับคณะชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อสวกอย่างเป็นกันเอง ทั้งนี้ทางชุมชนบ้านเหมืองกุงก็มีการต้อนรับคณะชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อสวกเช่นกัน โดยการเดินทางมาท่องเที่ยวของคณะบ้านบ่อสวกในครั้งนี้ เป็นการมาศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปั้น โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของชุมชนต่อชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และสามารถนำกลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนของตนเองต่อไป 

Relate Posts :