การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอนำส่งหนังสือเรียนเชิญร่วมงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการ จำนวน 3 กิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอนำส่งหนังสือเรียนเชิญร่วมงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเหมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำสมาชิกของชุมชนการท่องเที่ยวบ่อสวก จังหวัดน่าน เดินทางมาเรียนรู้และศึกษาการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งศึกษาดูงานการจัดรูปแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยวและการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานชุมชนการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 1556 โดยนายสรรเสริญ เงารังสี นายสรรเสริญ เงารังสี รองผู้ว่าการ ททท. ด้านตลาดเอเชีย อาเซียน และแปซิฟิกใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 11.30 น. และพิธีมอบรางวัล เวลา 18.30 น. ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Resort

โครงการส่งเสริมตลาดกอล์ฟในสาธารณรัฐประชาชนจีน “China Common Project Golf Tournament 2013” เพื่อกระตุ้นยอดขายแพ็คเกจเล่นกอล์ฟ และสร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยเชิญนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากประเทศจีน รวมกว่า 150 ราย เดินทางมาร่วมทดสอบสนามกอล์ฟจำนวน 5 สนาม  ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ Alpine Golf Resort, Chiangmai Inthanon Golf Resort, Chiangmai Highland Golf & Spa Resort, Mae Jo Golf Club & Resort และ Summit Green Valley Golf Course ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคมคม 2556 และจัดให้มีการแข่งขันระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 1556 ณ สนามกอล์ฟ Alpine Golf Resort

3. วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา ๑๔.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ ททท. พาน้องท่องฟ้า สานศิลป์ถิ่นล้านนา รู้ค่าวัฒนธรรม นำคณะนักเรียนจากจังหวัดพังงา จำนวน 55 คน เดินทางมาสร้างเสริมประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ ระหว่างวันที่  15-17 กรกฎาคม 2556 โครงการดังกล่าวฯ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรม “Corporate Social Responsibility (CSR) ของ ททท. ที่จักมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรม และการบริหารจัดการที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Related Posts