จริงใจมาร์เก็ตเปิดพื้นที่ใหม่!! เพื่อการจัดกิจกรรมและงานสังสรรค์ต่างๆ

จริงใจมาร์เก็ตเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมขนาดใหญ่กว่า 664 ตารางเมตร เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อจัดแสดงเปิดตัวสินค้าสินค้าประเภทต่างๆ, นิทรรศการและงานจัดแสดง, งานจัดเลี้ยงบรรยากาศในลานสนามหญ้า และอื่นๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ลานจอดรถที่รองรับรถส่วนบุคคลได้ถึง 160 คัน ห้องน้ำสะอาด และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พื้นที่จัดกิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศล้านนาดั้งเดิม อันคงไว้ซึ่งรายละเอียดความงามของวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงามตามรูปแบบของชาวล้านนา ทั้งหอเชียงเลอเหนือ ศาลาจตุรมุข ลานก้ามปู๋ ศาลาหลวง และข่วงจิงใจ๋ เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินค้า งานเลี้ยงรับรอง งานแต่งงาน งานแสดงศิลปะหรือพบปะสังสรรค์ในรูปแบบต่างๆ โดยโครงการ จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Relate Posts :