กรุงเทพ / 9 กรกฏาคม 2556 –สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมให้บริการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานขายบัตรโดยสารแล้ววันนี้ หลังจากมีการเปิดทดลองระบบมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา โดยการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว สามารถทำผ่านI-Pad ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร อาคารสำนักงานขายบัตรโดยสาร ถนนวิภาวดีรังสิต และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว จะนำไปพัฒนาการบริการของสายการบิน ฯ ต่อไป

ผู้โดยสารสามารถติดต่อจองบ้ตรโดยสารได้

ผ่าน www.bangkokair.com หรือ Call center 1771 หรือ 0-2270-6699 ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝากความคิดเห็น ...