จริงใจมาร์เก็ตจัด เทศกาล ทานาบาตะ

โครงการ จริงใจ มาร์เก็ต  เตรียมจัดเทศกาล ทานาบาตะหรืองานฉลองดวงดาวของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จัดกับทางคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค. 2556

เทศกาลทานาบาตะเป็นเทศกาลที่ผู้คนทั่วไปจะเขียนคำอธิษฐานต่างๆ ลงบน ทังซะขุ (Tanzaku, 短冊) คือ กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วนำไปห้อยบนกิ่งไผ่พร้อมด้วยสิ่งประดับประดาอื่นๆ  ทั้งนี้ในงานมี กิจกรรมสอยดาวฟรี แจกขนมที่ทำจากคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ พร้อมมีส่วนลดจากร้านค้าญี่ปุ่นในงาน

Related Posts