ธนาคารกรุงเทพร่วมมือกันกับ 4 บริษัทในกลุ่ม มอบความรู้ทางด้านการเงินแก่ชาวเชียงใหม่ ในงาน ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง’ โดยมีนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และนายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด ร่วมกันเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

มหกรรม ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank Family Banking’ ที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดนำร่องเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการเงินครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยได้รับความสนใจจากชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้กลุ่มธนาคารกรุงเทพจะรวมพลังครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อจัดงานที่จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคมนี้ ด้วยมั่นใจว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อครอบครัวไทยในระยะยาว

ฝากความคิดเห็น ...