รองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่าดัวยศูนย์ศิลปกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดการแสดงดนตรีและการขับร้องประสานเสียงเยาวชนออสเตรียขึ้นในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556  จำนวน 2 รอบ เวลา 14.00-15.00 น. (รอบนักเรียน นักศึกษา) และรอบเวลา 18.00-19.00 น. ณ ห้อง อี.ซี.คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)

การจัดแสดงดนตรีและขับร้องครั้งนี้ได้นำกลุ่มนักร้องประสานเสียงชายจาก โรงเรียน St. Florianer Sangerknaben ประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่รวมกลุ่มกันร้องประสานเสียงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในต่างประเทศและทุกปีจะจัดทัวร์คอนเสิร์ตไปยังทุกส่วนของโลกกว่า 30 ประเทศ และยังได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงในงานเทศกาลดนตรีใหญ่ใน Opera Houses  ตั้งแต่ปีค.ศ. 1983  โดยการนำวงของศาสตราจารย์ Franz Famberger  การจัดแสดงครั้งนี้เป็นการนำกลุ่มเด็กประสานเสียงจากประเทศออสเตรียมาจัดแสดงคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่เป็นครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และครบรอบ 40 ปีของมหาวิทยาลัยพายัพ

การแสดงจัดขึ้นวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 รอบนักเรียนนักศึกษา เวลา 14.00 น. ราคาบัตรละ 100 บาทและ รอบประชาชนทั่วไป เวลา 18.00 น. ราคาบัตรละ 350 บาท และ 500 บาท ผู้สนใจติดต่อสำรองบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่

1.ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ โทรศัพท์ 053-944859, 053-944851 ในวันและเวลาราชการ หรือ เมธิกา  +086-402-9019

2.หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.PT Place คอนโดมิเนียม (นิมมาน ซอย 2)   ดลใจ 081-993-9035

 

ฝากความคิดเห็น ...