กิจกรรม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.เชียงใหม่ เดือนกรกฏาคม 2556

15th HHK in the North

บริษัท เอช เอช.เค อินเตอร์เทรด จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์งานศิลปะชั้นนำระดับโลก อาทิเช่น Lefrenc , Canson,Pyramid ,Maruba เป็นต้น พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการจัดสาธิตสินค้า ประกวดวาดภาพ สัมมนาด้านศิลปะโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ งานจัดขึ้นวันที่ 3 – 7 กรกฏาคม 2556  เวลา 09.00-18.00 น.ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สติ/ไร้สติ

นิทรรศการศิลปกรรมของนักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ แบบ ก แผน ก๑ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานระหว่างวันที่ 4-28 กรกฏาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปัจจุบันกาล (The moment period of time )

โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้ง 11 คนและผลงานกว่า 20 ชิ้น มีศิลปินได้แก่ นายจรุงศักดิ์ รอดคืน/ นางสาวคำซียะห์ อาแวกะจิ/ นางสาวอัลฟาตีฮะห์ มันเหมาะ/ นางสาวซาบีย๊ะ มะแอ/ นางสาวอรอนงค์ บริบูรณ์/ นางสาวลลิตา อาแว/ นางสาววรทา สุวัฒนกุล/ นางสาวรอพีอะ อาลี/ นายมูฮัมหมัดซุรียี มะซู/ นางสาวยามีละห์ ดาโอะ/ นางสาวซามีฮะห์ ใบระหมาน

จัดงานระหว่างวันที่ 5-28 กรกฏาคม 2556 พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการของกลุ่มเอกธรรมศิลป์

พระนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  นิทรรศการจัดวันที่ 12-30 กรกฎาคม 2556 ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sharaku Interpreted by Japan’s Contemporary Artists

จัดโดย japan foundation และ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-25 สิงหาคม 2556  เปิดงานนิทรรศการวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอนิทรรศการฯ โทรศัพท์ / โทรสาร  053-218280  , 053-944830

โปรดติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/CMUartcenter

Related Posts