ททท. รุกตลาดท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม เปิดเส้นทาง “อิ่มบุญ อุ่นใจ ไป 3 เวียง”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมเปิดตัวและร่วมแถลงข่าวโครงการ “อิ่มบุญ อุ่นใจไป 3 เวียง” ณ หอศิลป์ลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนางนาถนรี ธนปัญโญ (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง) ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ (นายกเทศมนตรีนครลำปาง) นายธนา แก้วนิล (นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง) และนายวิสูตร บัวชุม (ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่) ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

โครงการ “อิ่มบุญ อุ่นใจไป 3 เวียง” จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ในช่วง Green Season เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน  2556 โดยความอนุเคราะห์เมตตาจากเจ้าอาวาส 9 วัดสำคัญในจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ทั้งนี้ ททท.ได้นำสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เดินทางมาร่วมทำข่าวและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 จังหวัด

ซึ่งตามเส้นทางก็จะมีวัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดมหาวันวนาราม วัดจามเทวี วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอด วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเจดีย์หลวง โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวตามเส้นทาง “อิ่มบุญ อุ่นใจไป 3 เวียง” ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2556 พร้อมขอรับเกียรติบัตร ลงนามโดยท่านเจ้าอาวาสทั้ง 9 วัด เพื่อแสดงว่าท่านเป็นนักท่องเที่ยวแสวงบุญ ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร.053-276140-2 www.tourismthailand.orgRelate Posts :