เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 เหนือ โดย มีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

พิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2556 ได้เริ่มขึ้นพิธีในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. มีทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น. คณะสงฆ์ ประธานในพิธี คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ศรัทธาประชาชน พร้อมกัน จุดพลุสัญญาณ 3 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา “สารากริวิชชาณสูตร” ก่อนจะถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ถึงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนงำเมืองและพ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์

สำหรับพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ได้กำหนดไว้ 10 หน่วยพิธี ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนปรุง หน่วยพิธีประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ

พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่มีคุณค่าในด้านให้กำลังใจ บำรุงขวัญ สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี และความสามัคคีระหว่างชนชั้นปกครองและประชาชน จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้

ฝากความคิดเห็น ...