บริชติช เคาท์ซิล และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้าง “Handmade-Chiangmai.com” มุ่งสู่การเป็น “Creative Craft

บริชติช เคานซิล (BC) และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์(CMCC) โดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (STEP) สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT) ร่วมกันสร้าง “handmade-chiangmai.com” เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าของงานหัตกรรมเชียงใหม่ออกสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้สนใจงานหัตถกรรม สร้างแรงบันดาลใจให้ช่างฝีมือท้องถิ่นแบ่งบันเรื่องราวของตน ผ่านทางสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลหลากหลาย อาทิ www.handmade-chiangmai.com และ mobile application

โดยโครงการเปิดกว้างสำหรับงานหัตถกรรมทุกรูปแบบในเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ผลิตสินค้าหัตกรรมและหัตถอุตสาหกรรม นักออกแบบรุ่นใหม่ นักออกแบบอิสระ รวมทั้งสินค้าหัตถกรรมร่วมสมัยเข้าร่วม ส่วนการนำเสนอจะมีกัน 3 หมวดงานหัตถกรรมคือ ผ้าทอ เซรามิก และงานไม้ และในปี 2556 นี้ได้ขยายเป็น 6 หมวดงานหัตถกรรม โดยเพิ่มผู้ผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุในการผลิต ในกลุ่ม กระดาษ โลหะ และสบู่และน้ำมัน

ดังนั้นโครงการ “handmade chiangmai” จึงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดเว็บไซด์ Handmade-Chiangmai.com ณ TDCD เชียงใหม่ สำหรับผู้สนใจสามารติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ “handmade chiangmai” ได้ทาง www.handmade-chiangmai.com

Related Posts