ขอเชิญร่วมงาน วางสวยไหว้สา ผญามังราย 717 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2556 ณ ข่วงห้องสมุดพื้นบ้านย่านเวียง (หลังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)

กิจกรรมในงานวันที่ 11 เมษายน เริ่ม 13.00 น. มีการสาธิตและร่วมเตรียมเครื่องไหว้สา การตัดตุง ทำสวยดอกไม้การทำขนมพื้นเมืองที่ใช้ในพิธีกรรมของชาวลานนา โดยพ่อครูแม่ครูและตัวแทนชุมชนเวียงกำเมืองเชียงใหม่ และวันที่ 12 ตั้งแต่เวลา 08.00-10.30 น. มีพิธีสักการะ วาสวย ไหว้สา ผญามังราย การแสดงสะล้อ วอ ซึง ฟ้อนถวาย และการตีกลองสะบัดชัย (โปรดแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและเตรียมสวยดอกไม้มาไหว้สา)

สอบถามเพิมเติ่มได้ที่ 086-4377978 หรือ อีเมล์ chiangmailheart@gmail.com

ฝากความคิดเห็น ...