เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาฯ ร่วมจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้ารอบคูเมืองเชียงใหม่

เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างหลากหลาย ในงานสงกรานต์ปลอดเหล้ารอบคูเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556

เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เตรียมพื้นที่ในการจัดจุดเล่นน้ำปลอดแอลกอฮอล์ ภายใต้แนวคิด ปาร์ตี้สีขาว เช็ค ปาร์ตี้ NO-L ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 เพื่อสร้างค่านิยมการท่องเที่ยวและการสังสรรค์แบบไม่มีแอลกอฮอล์ ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพื้นที่เล่นน้ำ พร้อมแสดงเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแสดงดนตรีสร้างสรรค์ จากเครือข่ายนักดนตรีสร้างสรรค์ และสัมผัสความเย็นสุดขั้วกับม่านน้ำและการเล่นเกมส์สร้างสรรค์อีกมากมาย

สำหรับพื้นที่ถนนห้วยแก้ว(หน้าห้องสมุดประชาชน) ยังจะมีการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม การแสดงฟ้อนรำ การแสดงดนตรีพื้นเมืองจากเครือข่ายเยาวชน เครือข่ายรถถีบเฒ่าเจียงใหม่ ร่วมปั่นรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังรถกระบะ การห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ การตั้งจุดสกัดแอลกอฮอล์ รณรงค์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำเย็นแลกน้ำเมา ซองกันน้ำแลกน้ำเมา ทั้งในพื้นที่รอบคูเมืองและรณรงค์ปลอดน้ำเมาในขบวนรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Related Posts