ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

โรงเรียนเมธีวุฒิกรลำพูน สมาคมศิษย์เก่าเมธีวุฒิกรลำพูน-เชียงใหม่ และเทศบาลเมืองลำพูน จัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 โดยการประกวดจะมีกันในวันที่ 12 เมษายน ณ เวทีการประกวดศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประตูท่าขาม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 081-8830088 และ 081-8814838

Related Posts