เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2556 เมื่อเย็นวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา18.00 น. ณ ห้องอาหารยีราฟ หลังจากประสบความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีทะลุเป้า

บรรยากาศในงานเลี้ยงขอบคุณสื่อ มี ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นผู้จัดงานที่มอบความสุขต่างๆกับสื่อมวลชนทุกแขนง มีการับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมการแสดงจากทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นการผ่อนคลายระหว่างรับประทานอาหารและพูดคุยทักทายกัน

นอกจากนี้ ภายในงานเลี้ยงยังมีกิจกรรมจับแจกแลกของรางวัลกันเพียบจากทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ จนยอดจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อปีที่แล้ว.Relate Posts :