การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด กำหนดจัดงาน “วันธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา” วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2556 ณ อาคาร ซี ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00-20.00 น. โดยเน้นเสนอขายสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ในราคาพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 โดยผู้ซื้อแพ็กเกจภายในงานร่วมลุ้นเที่ยวฟรี ตั๋วเครื่องบินฟรี และหากซื้อครบทุก ๆ 3,000 รับคูปองชิงโชครถยนต์

ทังนี้ จึงขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว รถเช่า ฯลฯ ที่สนใจ ซื้อพื้นที่เสนอขายสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวภายในงานดังกล่าว ขนาด 6 ตารางเมตร (3*2 เมตร)พื้นที่เปล่า คูหาละ 10,000 บาท คูหามาตรฐาน 13,000 บาท (พื้นที่หัวมุม เพิ่ม 2,500 บาท) (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. แพ็คเกจห้องพักวันธรรมดาที่นำมาจำหน่ายในงาน จะต้องเป็น ราคาพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 ในวันธรรมดา

2. ต้องมีราคา ถูกกว่า ที่ขายในช่องทางอื่นๆ เช่น Website ของบริษัท Ensogo, Agoda เป็นต้น

3. การจองพื้นที่จะสมบูรณ์เมื่อผู้ประกอบการได้รับการยืนยันจากผู้จัดงานเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากราคาแพ็คเกจที่นำมาจำหน่ายในงาน

4. ผู้ประกอบการจะต้องสนับสนุน Voucher ห้องพักฟรีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 รางวัล สำหรับกิจกรรม Lucky Draw ภายในงาน ทั้งนี้Voucher ดังกล่าว จะต้องมีระยะเวลาในการใช้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่19 พ.ค. 56 และสามารถนำไปใช้ได้จริงในช่วงวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) โดยไม่มีเงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มเติม

5. การเลือกตำแหน่งคูหาใช้หลักเกณฑ์ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์เลือกพื้นที่ได้ก่อน โดยเลือกตำแหน่งคูหาตามที่ผู้จัดงานได้จัดแบ่งไว้สำหรับแต่ละภูมิภาค

6. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะต้องเปิดบูธจำหน่ายแพคเกจทุกวันจนจบงาน ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

7. ผู้ประกอบการจะต้องออกหลักฐานการซื้อขายให้กับลูกค้าทุกครั้ง เพื่อนำมาจับรางวัลภายในงาน (สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือ ใบจองก็ได้)

8. การจองพื้นที่จะสมบูรณ์เมื่อผู้ประกอบการชำระเงินครบ 100% ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556

9. ผู้ประกอบการไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่ให้กับผู้อื่นได้หากไม่ได้รับการยินยอมจากคณะผู้จัดงาน ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางคณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

10. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาการจอง และคืนเงิน หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น และกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือผู้แสดงงาน

11. ผู้สมัครต้องขายหรือแสดงสินค้าตามประเภทที่ระบุมาในใบสมัครเท่านั้น

ผู้ประกอบการที่สนใจซื้อพื้นที่เข้าร่วมงานโปรดสอบถามรายละเอียดที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-203-4221-5 โทรสาร 02-203-4250-1 E-mail: travel@qsncc.com Website: www.wonderfulthailand.net, www.nccexhibition.com

ฝากความคิดเห็น ...