เชิญร่วมงาน 42 วัสสา สืบสานเส้นใยผ้าทอ สืบต่อศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ภูมิใจเสนอ มรดกภูมิปัญญาผ้าทอเชียงใหม่ ซึ่งนับวันจะสูญหายลงไป กับงาน 42 วัสสา สืบสานเส้นใยผ้าทอ สืบต่อศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป


โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการสาธิต อบรมความรู้เกี่ยวกับผ้าทอพื้นเมือง กรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ งานจัดดอกไม้แบบล้านนา นิทรรศการผ้าโบราณแห่งนครเชียงใหม่ ที่จัดแสดงมรดกผ้าทออันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาของตระกูลชุติมา–นิมมานเหมินท์ การเดินแบบเครื่องแต่งกายย้อนยุค และการแสดงฟ้อนรำตามแบบคุ้มหลวงเชียงใหม่ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีตลอดทั้งงาน


Relate Posts :