นิทรรศการ/กิจกรรม เดือน เมษายน 2556

  นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2556  ของพระนิสิตและคฤหัสถ์รุ่นแรก ที่ศึกษาในสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมงคล วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 5-30 เมษายน 2556 เปิดนิทรรศการวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

My dream land by Lu Min

เนื่องในโอกาสครบ 9 ปี สุวรรณภูมิแกลอรี่
ภูมิใจเสนอ นิทรรศการผลงานจิตรกรรมของศิลปินชาวพม่าLu Min
3-9 เมษายน 2556

เปิดงานนิทรรศการ วันทีี่ 3 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

concert ครั้งที่ 7 ของ Soundpost Chamber Orchestra

Sound Post Chamber Orchestra เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ.2553 ประกอบไปด้วยเยาวชนและผู้สนใจที่มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ผ่านการคัดเลือก และทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่ Sound Post String Studio เป็นสถานที่ฝึกซ้อม โดยมีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมการดนตรี ยังตระหนักในด้านการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในด้านดนตรี โดยเฉพาะนักดนตรีเครื่องสายเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาดนตรี,สามารถเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดมากขึ้น และมีประสบการณ์การแสดงดนตรีต่อสาธารณะชน โดยจัดให้มีการแสดงร่วมกับนักดนตรีประเภทต่าง ๆ เช่น คณะนักร้องประสานเสียง เครื่องเป่าสากล เครื่องดนตรีไทย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลายในดนตรีหลายประเภท อย่างไรก็ตามโครงการ ฯ ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั่งเดิมที่เป็นมาตรฐานในการบรรเลงเพลงคลาสสิค(Classical Music)ไว้ เพื่อยกสถานภาพของนักดนตรีให้เป็นที่ยอมรับในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
Sound Post Chamber Orchestra เชียงใหม่ ได้จัดการแสดงมาแล้ว 6 ครั้ง มีผู้สนใจได้รับชมรับฟังมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา สำหรับการแสดงในครั้งที่ 7 นี้ ทางวงจะได้นำเสนอบทเพลงดังนี้
บทเพลงพระราชนิพนธ์
Dvorak – Serenade for Strings Op.22
Vivaldi – Concerto in D RV. 121
Mozart – Overture The Marriage of Figaro
Love Theme From Romeo & Juliet
เพลงไทยร่วมสมัย ..etc

ดนตรีจะจัดแสดงในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 ณ โถงกลาง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เวลา  19.30 น.  ไม่มีค่าใช้จ่าย


คอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิค โดย กลุ่มนักดนตรี Four Strings at Fourth Street จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 19.00-21.00 น. ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม


หอนิทรรศการฯ โทรศัพท์ / โทรสาร  053-218280  , 053-944830

โปรดติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/CMUartcenter

ฝากความคิดเห็น ...